logo
Wyznacz trasę: Pokaz trasę
Oceń firmę :

Biuro Rachunkowe -BARON- KRYSTYNA PIEKARSKA Szczecin

adres ul. Heleny 4/5, 71-557 Szczecin
telefon 502 274 032
email biuro@baron.szczecin.pl, http://www.baron.szczecin.pl

Opis firmy

Firma istnieje na rynku od grudnia 1994 roku. Od początku zajmuje się prowadzeniem księgowości małych i srednich firm. Oferujemy pełen zakres usług księgowych, profesjonalizm, doświadczenie, zaufanie i miłą atmosferę. Gwarantuje fachowość, doświadczenie, elastyczność cenową. Wielu naszych klientów jest z nami od początku działalności.

Biuro rachunkowe posiada:

 • Certyfikat Ministra Finansów nr 6491/2004 uprawniający do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych. Certyfikat właścicielki poparty jest wieloletnim doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu księgowości firm na podstawie umów o pracę (na stanowiskach księgowa i główna księgowa), oraz umów cywilnoprawnych.
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności OC dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe, gdzie suma gwarancyjna w stosunku do jednego zdarzenia wynosi 15.000 Euro. W związku z powyższym ponosi pełną odpowiedzialność ze ewentualne błędne interpretacje przepisów podatkowych oraz za popełnione z naszej strony błędy. Dodatkowo od pomyłek ubezpieczeni są też pracownicy.

W biurze możecie Państwo załatwić wszystkie formalności związane z założeniem firmy, jak też prowadzeniem oraz jej likwidacją. Dla chcących założyć działalność gospodarczą oferujemy bezpłatne informacje dotyczące założenia firmy, wyboru sposobu opodatkowania itp.

Biuro używa legalnego oprogramowania, spełniającego wymogi ustaw podatkowych i rachunkowych, które jest automatycznie aktualizowane po każdej zmianie przepisów podatkowych i innych. Korzystam z nowoczesnego i profesjonalnego oprogramowania CDN Optima.

Oferta firmy

Księgi rachunkowe »

 • tworzenie Planu kont indywidualnie pod potrzeby firmy. Wspólnie uzgadniamy i doradzamy wariant rachunku zysków i strat w zależności od potrzeb informacyjnych i zarządczych firmy. Istnieje również możliwość dostosowania planu kont do celów kontrolingowych. Analizując działalność firmy proponujemy jak najlepsze warianty rozwiązań, usprawniające procesy informacyjne i decyzyjne,
 • tworzenie polityki rachunkowości,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • dekretacja dokumentów,
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitoring płatności,
 • zestawienie obrotów i sald,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży vat,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzenie sprawozdania rocznego, a na życzenie klienta sprawozdań kwartalnych, miesięcznych,
 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego,
 • reprezentowanie Klienta przed U.S.i ZUS,
 • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy.

 

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów »

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w KPiR,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży vat,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzenie sprawozdania rocznego,
 • przygotowywanie bilansów,
 • reprezentowanie Klienta przed US i ZUS,
 • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy.

 

Ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego »

 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • zapis przychodów w ewidencji sprzedaży,
 • wyliczenie zobowiązania podatkowego,
 • prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów vat,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzenie zeznania rocznego,
 • reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS,
 • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy,

 

Kadry i płace »

 

 

 

 1. Dokumentacja i ewidencja personalna pracowników
  • prowadzenie akt osobowych,
  • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (min. umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne),
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
  • sporządzanie harmonogramów czasu pracy,
  • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
  • akta pracownicze przechowujemy w siedzibie firmy,
 2. Dokumentacja i ewidencja związana z umowami o pracę
  • sporządzenie listy płac,
  • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • listy płac wraz z dokumentami płacowymi przechowujemy w siedzibie firmy
 3. Dokumentacja umów-zleceń i umów o dzieło
  • prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców,
  • przygotowywanie umów zleceń / o dzieło,
  • sporządzenie listy płac umów-zleceń / o dzieło,
  • sporządzenie deklaracji podatkowych,
  • listy płac wraz z dokumentami płacowymi przechowujemy w siedzibie firmy,
 4. Prowadzenie dokumentacji ZUS
  • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS
  • sporządzanie deklaracji ZUS
  • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy)
  • przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne
  • wszelkie dokumenty do ZUS przekazujemy drogą elektroniczną z wykorzystaniem własnego podpisu elektronicznego

Adres wirtualny (nowość!) »

Wynajęcie adresu na siedzibę firmy odbywa się na podstawie umowy najmu i obejmuje:

 • najem "m2" umożliwiającego zarejestrowanie DG, pod adresem biura,
 • na podstawie pełnomocnictwa – odbieranie korespondencji,
 • przesyłanie otrzymanej korespondencji pod wskazany adres,
 • powiadamianie NATYCHMIAST o otrzymanej korespondencji wg ustaleń poprzez SMS, e-mailem lub telefonicznie.

Zdjęcia

Filmy

Brak dodanych filmów

Frazy kluczowe

fuh baron krystyna piekarska, krystyna piekarska baron szczecin, krystyna piekarska szczecin, biuro rachunkowe w szczecinie, najlepsze biuro rachunkowe szczecin, najlepsze biuro rachunkowe zachodniopomorskie, biuro rachunkowe krystyna piekarska, ksiegowość zachodniopomorskie, najlepsi ksiegowi szczecin, najlepszy ksiegowy szczecin, ksiegowy szczecin, prowadzenie ksiag szczecin, podatkowe ksiegi przychodow i rozchodow szczecin, ewidencja podatkowa szczecin, kadry i place szczecin, obsluga kadr szczecin, obsluga ksiag firmy szczecin