logo
Wyznacz trasę: Pokaz trasę
Oceń firmę :

-EKSPERT- PRACOWNIA PSYCHOLOGII TRANSPORTU BARTOSZ RASZEWSKI

adres ul. Sporna 10 , 63-300 Pleszew
telefon 62-742-10-91, 660 695 104
email bartosz@ekspert-pleszew.pl, http://www.ekspert-pleszew.pl

Opis firmy

Prowadzę pracownię od października 2005 roku. Poniżej wypisałem moja drogę edukacyjną "legitymującą mnie" do wykonywania usług wypisanych w ofercie. Doświadczenie w pracy jako psycholog zdobyłem pracując w Szpitalu Psychiatrycznym, Powiatowym Urzędzie Pracy, Szkołach a przede wszystkim prowadząc praktykę jako bhp-owiec, psycholog diagnosta, doradca. Pracowałem jako biegły sądowy przy Okręgowym Sądzie w Kaliszu.

Do badań psychologicznych wykorzystuję testy papierowe wydawane przez Pracownię Testów Psychologicznych, narzędzia własne oraz urządzenia do diagnozy sprawności psychofizycznej firmy Psychotronics.

Do masarzu dźwiękiem korzystam z mis tybetańskich certyfikowanych przez instytut Petera Hessa. Masarz ten polecam osobą cierpiącym na długotrwały stres, bóle mięśni, bóle kostno-stawowe jako wzmocnienie i uzupełnienie terapii konwencjonalnej. Dołączam pracę z dźwiękiem do pomocy psychologicznej, w sytuacji uzasadnionej.

2007 Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
2007 Polskie Towarzystwo Psychologiczne: ukończone studia podyplomowe wymagane do nabycia uprawnień do przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń psychologicznych, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 z poźn. Zm.)
2005 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Instytut Psychologii: ukończone studia podyplomowe w zakresie Psychologii Transportu 
2002 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii; Uzyskany tytuł: magistra psychologii, kierunek spec. Psychologia kliniczna
1997 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii; Uzyskany tytuł: licencjata pracy socjalnej

- Klangmassage nach Peter Hess Institut fűr Klang-Massage-Therapie: Klangmassage I und II
- Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości - Ośrodek Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim: aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie przepisów prawnych, analizy i oceny zagrożeń oraz metod kształtowania bezpieczeństwa i higieny warunków pracy

Oferta firmy

Wykonujemy badania psychologiczne:
- kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy lub osób,
- kierowców skierowanych za:

- przekroczenie punktów karnych,
- za spowodowanie wypadku drogowego,
- za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub środka podobnie działającego do alkoholu,
- skierowanych przez lekarza

- instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
- kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
- kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
- operatorów wózków jezdnych, widłowych, spalinowych,
- badania osób posługujących się bronią, kandydatów, przedłużenie uprawnień, zakup nowej jednostki broni

ponad to:
- parodnictwo psychlogiczne dla dzieci i dorosłych
- masaż dźwiękiem, relaksacyjny i terapeutyczny

- USŁUGI BHP

ZAPRASZAM
od poniedziałku do soboty, od 8.00 do 18.00 w godzinach umówionych telefonicznie,

w uzgodnionych sytuacjach istnieje mozliwość badania w niedzielę

Zdjęcia

Filmy

Brak dodanych filmów

Frazy kluczowe

ekspert pracownia psychologii bartosz raszewski, psychologia transportu bartosz raszewski, najlepszy psycholog transportu pleszew, najlepszy psycholog pleszew, pracownia psychologii ekspert, ekspert raszewski pleszew, psycholog pleszew, badania psychologiczne pleszew, pracownia testow psychologicznych pleszew, masaż dźwiękiem pleszew, masarz dźwiękiem pleszew, diagnoza sprawnosci psychofizycznej pleszew, masaż misami tybetańskimi pleszew, badania kierowców pleszew, badania instruktorów pleszew, badania egzaminatorów pleszew, usługi bhp pleszew