logo
Wyznacz trasę: Pokaz trasę
Oceń firmę :

FUNDACJA ZDROWIA ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

adres Bielska 4, 43-400 Cieszyn
telefon 33 852 05 11
email fundacja@netus.pl, http://fundacja.cieszyn.pl

Opis firmy

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności wspierającej ochronę i promocję zdrowia na Śląsku Cieszyńskim m.in. w zakresie profilaktyki i lecznictwa, podnoszenia poziomu usług medycznych, a także rozbudowy i wyposażenia placówek służby zdrowia , ze szczególnym uwzględnieniem Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Zarząd Fundacji pracuje społecznie, bezpłatnie.

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych: 
- wspieranie finansowe i rzeczowe placówek , których zadaniem jest ochrona zdrowia w zakresie celu Fundacji, 
- zakup aparatury medycznej i rehabilitacyjnej i nieodpłatne przekazanie Szpitalowi , CPR, 
- prowadzenie Szkoły Rodzenia, 
- wdrożono program "Pozyskiwanie kandydatów na dawców szpiku". 

Nawiązano w tym celu kontakt z Centrum Krwiodastwa w Katowicach prowadzącym badania identyfikujące kandydatów dla Poltransplantu, a następnie również z DKMS Polska. Zaprezentowano problem w mediach (GZC,Wiadomości Ratuszowe, w oddzielnejstronie internetowej oraz gazetki gminne),zwrócono się z apelem o poparcie dla akcji do proboszczów parafii katolickich i ewangelickich w powiecie cieszyńskim zaopatrzono wszystkie poradnie lekarza rodzinnego w powiecie w materiały informacyjne oraz w zestawy potrzebne dla rejestracji kandydata. Pozyskano wykładowców Wolontariuszy wśród wykładowców Uczelni i Szkół. Zwrócono się z akcją do młodzieży i w tym celu przeprowadzane są pogadanki we wszystkich klasach maturalnych powiatu 2011 / 2012. 
- współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji.


 

 

W roku 2013 przychody Fundacji wyniosły  186 351,04 zł.
w tym  z 1%  66 282,18 zł.

Wydano na zakup aparatury medycznej dla Oddziałów Szpitalnych  114 827,08 zł.,

przekazano kwotę 13 256,00 zł. na zakup Respiratora RescuPac  do ambulansu sanitarnego Cieszynskiego Pogotowia Ratunkowego.


Status OPP od: 2005 roku

Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000130105
 

Oferta firmy

Brak dodanej oferty.

Zdjęcia

Brak dodanych zdjęć.

Filmy

Brak dodanych filmów

Frazy kluczowe

fundacja dla szpitala, fundacja dla szpitala śląskie, fundacja wspierająca ochronę śląskie, profilaktyka śląskie, fundacja rozbudowująca placówki śląskie, fundacja wyposażająca placówki służb zdrowia, pogadanki z uczniami śląskie, fundacja zaopatrująca szpitale