logo
Wyznacz trasę: Pokaz trasę
Oceń firmę :

GIESA RYSZARD ATMOTEST, Labolatorium Badawcze Opole

adres UL. STANISŁAWA WITKIEWICZA 6 , 45-317 OPOLE
telefon (77) 440-42-52, 601 800 253
email ryszard.giesa@atmotest.pl, http://www.atmotest.pl/

Opis firmy

Laboratorium Badawcze Atmotest - Ryszard Giesa, prowadzi swoją działalność od 2001 roku. Od tego czasu po dzień współczesny obsługujemy podmioty gospodarcze w dziedzinie wykonawstwa pomiarów wielkości powodowanej emisji substancji dla instalacji technologicznych oraz instalacji energetycznego spalania paliw. W kwietniu 2011 roku uzyskaliśmy Akredytację w dziedzinie badań chemicznych gazów odlotowych, badań dotyczących  inżynierii środowiska w zakresie badań gazów odlotowych oraz w pobieraniu próbek gazów odlotowych dla oznaczenia stężenia pyłu. Uzyskana Akredytacja  potwierdzona została nadanym Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego nr: AB 1259 Polskiego Centrum Akredytacji, (PCA), w Warszawie.

Zakres Akredytacji

Firma Atmotest - Ryszard Giesa, chcąc zwiększyć zaufanie do wykonywanych usług, utrzymuje i ciągle doskonali wdrożony system zarządzania zgodny z normą PN - EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap: 2007 "Ogólnie wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

     Celem wdrożonego systemu  jest:

 • zapewnienie, że metody pomiarowe są udokumentowane i prawidłowo stosowane przez personel firmy Atmotest - Ryszard Giesa,
 • wiarygodność świadczonych usług,
 • zapobieganie występowaniu niezgodności.


 

Specjaliści w dziedzinie pomiarów emisji

Oferta firmy

Firma Atmotest - Ryszard Giesa oferuje usługi w zakresie inżynierii środowiska:
 Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

 • pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych, (pył ogółem, dwutlenek siarki, (SO2), tlenki azotu, (NOx), tlenek węgla, (CO), dwutlenek węgla, (CO2); z kotłów wodnych i parowych,
 • pomiarów emisji związków z grupy alkoholi, eterów, estrów, ketonów,
 • pomiarów lotnych związków organicznych, (LZO), w tym także całkowitego węgla organicznego, (TOC),
 • pomiarów emisji związków węglowodorowych i ich pochodnych, pochodzących z instalacji technologicznych, (malarni  i kabin lakierniczych),
 • pomiarów gazów odlotowych o parametrach zbliżonych do powietrza i ich przygotowanie do analizy metodą chromatografii cieczowej, chromatografii gazowej z detekcją płomieniową oraz chromatografii gazowej z detekcją masową,
 • pomiarów skuteczności działania urządzeń oczyszczających,
 • wyznaczanie wskaźników do obliczania opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza,
 • wykonawstwo króćców pomiarowych zgodnie z normą PN - Z - 04030 - 7:1994

Zdjęcia

Filmy

Brak dodanych filmów

Frazy kluczowe

giesa ryszard, atmotest giesa ryszard, atmotest opole, giesa ryszard opole, najlepsze laboratorium pomiarowe, pomiary opole, laboratorium pomiarowe opole, pomiary emisji dla przemysłu opole, pomiary zanieczyszczeń powietrza opole, akredytowane pomiary opole, pomiary emisj opolei, pomiary substancji opole, pomiary skuteczności opole, oczyszczania gazów opole, pomiary do naliczenia opłat opole, laboratorium pomiarowe, pomiary emisji dla przemysłu, zanieczyszczeń powietrza, akredytowane pomiary dla kotów wopomiary emisji, substancji, skuteczność, oczyszczania gazów, pomiary do naliczenia opłat